Vissza a kezdőlapra
<<< Vissza a kezdőlapra

Szombathelyi Egyházmegye
Brenner János Ált. IskolaBrenner J. Koll.

A papság éve...

A mai evangélium és elmélkedés

Magyar Katolikus EgyházSzalonnasütés a Nap csoportban

2014-06-29

A Nap csoportban immár hagyomány, hogy az évet egy jó hangulatú eszem-iszom "bulival" zárjuk le. Nem kell hozzá más, mint szülők lelkes közössége, a gyermekek mosolygó arca, akik "bulizni" szeretnének és a csoportban dolgozó felnőttek helyeslése. Tudjuk, hogy igazi közösség a közös programokon keresztül formálódik, és így megteszünk mindent annak érdekében, hogy szülő, gyermek, család és dolgozó jól érezze magát "óvodai családjában". Ezért aztán június 13-án, pénteken délután az óvodai évet először búcsúztató kiscsoport családjai süteményekkel, gyümölcsökkel, üdítő italokkal és a szalonnasütéshez nélkülözhetetlen kellékekkel felszerelkezve elfoglalta a Brenner Óvoda udvarát. Amíg a tűz égett majd elhamvadt, addig jókat beszélgettünk, játszottunk és gitár kísérettel énekeltünk. Majd szalonnát, virslit, kolbászt, hagymát sütögettünk (akinek nem volt türelme, az félig nyersen eszegette a nyársa tartalmát), nyeltük a könnyeinket a füsttől, jókat nevettünk majd ettünk. Öröm volt látni az óvoda udvarán játszó kis-és nagy gyermekeket, az egymással beszélgető szülőket, érezni a szülők felől a dolgozók felé áradó elfogadást, szeretetet és nagyon reméljük, hogy ezeket az érzéseket a szülők és a gyermekek is érzik a dolgozók felől.
Köszönjük a Nap csoport minden családjának a bizalmat, amivel megajándékoztak bennünk az év során és köszönjük a közösen megélt - átélt programokat, amelyek közel hoztak minden tagot egymáshoz!

Horváth Katalin Tímea
Pintérné Frisch Eszter
Vizserálek Károlyné Anikó
Fotók: Horváth László

További képek >>>

Horváth Katalin Tímea


Krizsevc

2014-06-29

2014. május 9én meglátogattuk a Fokolare Mozgalom horvátországi városkájában, "Faro"-ban (Krizsevci) található Napsugár Óvodát. A szakmai kiránduláson a szombathelyi Brenner János Óvoda valamint a kőszegi Szent Margit Óvoda óvodapedagógusai és dolgozói vettek részt.
Nagy örömmel, érdeklődéssel és nyitottsággal indultunk. A gyermekek énekes, zenés köszöntője után megismerkedtünk az óvoda sajátos programjával, mely az Agazzi módszeren és a közösségi pedagógián alapszik. Fő céljuk a gyermek egész személyiségének fejlesztése és a békére való nevelés. Az óvoda szakmai vezetője Anna Lisa Gasparini körbevezetett bennünket az óvodában.
Bemutatta a csoportszobákban található módszertani szemléltető eszközöket, az udvaron található "tudós házat" és a gyermekek által gondozott kiskertet. A "tanulmányi kirándulást" szentmisével zártuk, melyet a velünk tartó Gombos Bálint Atya vezetett.
Élményekkel telve, egymást hitében megerősítve indultunk haza, annak reményében, hogy mi is meg tudjuk valósítani óvodánkban a program egyes elemeit.

További képek >>>

Ernyei Gyuláné, Nagy Gábor


Országos szakmai nap a Brenner János Óvodában

2014-04-08

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szervezésében szakmai napon mutatkozott be 2014. március 28-án a Brenner János Óvoda a javarészt Dunántúlról érkezett érdeklődő óvodapedagógusoknak. A szakmai nap témája a Víz Világnapja, a víz, mint az emberi élet létfeltétele köré épült. Englert Zsolt intézményvezető és Kissné Lakner Katalin óvodavezető köszöntője után a látogatók az óvodásokkal együtt forgó színpad-szerűen számos interaktív játékban vettek részt, bebarangolva az óvodát.
Drámajátékban követhették a vízcseppecske útját az óceánig, mocsarat jártak kartonpapírok segítségével, vízzel telt üvegpoharakon próbálgatták a felcsendülő hangokat. Még egyszerű dallamot is sikerült az alkalmi hangszerekből kicsalogatni. A kapcsolódó tevékenysége közé, az óvoda sajátos arculatából kiindulva, mindig kerülnek vallásos jellegűek. Most a vízzel kapcsolatos bibliai kirakókat rakosgatták a gyerekek, visszaemlékezve a bárkaépítésre, a csodálatos halfogásra, Jézus megkeresztelésére, a vízen járásra. Korábbi élményekre támaszkodva - hiszen jártak már a szennyvíztisztító telepen - törpe víztisztítót építettek hét réteg kavicsból. Hangokkal utánozták a zivatar kerekedését, majd elülését. Ügyesen válogatták szét a szennyezett kispatakból a hulladékokat és helyezték el a szelektív tárolókban. Víziállatok árnyképeihez kellett megtalálni a megfelelő fényképet.
A játéklánc végén az óvoda apraja-nagyja összegyűlt egy közös versmondásra, hálaadó énekre és egy pohár víz ivására. Sokoldalú tapasztalatokat szereztek a gyerekek a komplex tevékenységekben, így élmény jdúsan fejeződött be számukra a délelőtt.
Délután Császár István atya, püspöki referens köszöntötte a vendégeket a Brenner János Kollégiumban. Az óvodapedagógusok délután dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója előadását hallgatták meg a víz hasznosításáról, a vízszolgáltató feladatairól, a magyarországi vizekről. Az előadás vízkóstolóval és játékkal zárult.
Az óvoda nevelői is bemutatták a mintegy kilenc évet felölelő szakmai munkájukat prezentáció keretében. A víz napi természeti ünnep óvodai megvalósításának lehetőségeit nyújtották át a résztvevőknek. Grolyóné Szabó Éva a KPSZTI óvodai ügyekért felelős munkatársa elismeréssel köszönte meg a szakmai napot. Értékelte a sokéves, igényes munkát. A résztvevők nem távoztak üres kézzel, mert ajándékba megkapták a nevelőtestület szakmai anyagát, a publikált "A természet jele ünnepei" első füzetét, mely a Víz napi projekteket tartalmazza.

További képek >>>

Kissné Lakner Katalin


Óvodánkról


Új! >>>

Ovis képek a picasa weboldalán >>>

Általános információk

Óvoda nyitogató >>>

Jelentkezési lap letöltése >>>

Friss képek >>>

Archív képek >>>

A Brenner János Óvoda a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ tagintézménye, az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja.
 
Szombathely város északi részén helyezkedik el. Négy csoportjában 100 gyermek van. A csoportokat azonos életkorú gyerekek alkotják. Az épülethez hozzátartozik a mintegy 2500 m2 –es gondozott udvar- mozgásfejlesztő játszótéri eszközökkel. Konyhája saját főzőkonyha. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokhoz külön helyiséget alakítottunk ki.

Az óvoda fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. A város és annak környéke 3-6 éves korú gyermekeit fogadja, biztosítja nevelésüket, hogy legkésőbb 7 éves korukban elkezdhessék az általános iskolát.
Az iskolába beiratkozó gyermekek számára a nevelési elveink folytonosságát a Brenner János Általános Iskola biztosítja. Óvodánkból az általános iskolánkba érkező gyermekek előnyben és fokozott figyelemben részesülnek. Az óvoda és az iskola kapcsolata az óvodás évek alatt is folyamatos.
           
Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom légkörében építsük fel az óvodás korú gyerekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat.

Óvodánk egyházi intézmény, amely katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkezik. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példamutatással adnak át a gyermekeknek, családoknak.

A 3-7 éves korú gyermekeket „Az Óvodai nevelés országos alapprogramja” cél és feladatrendszere alapján neveljük, kiegészítve a keresztény életre való felkészítés megalapozásával. Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban is.
Nevelőmunkánkban fontos a vallásos nevelés mellett az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok fejlesztése

Milyennek szeretnénk nevelni a gyerekeket?
Legyenek kiegyensúlyozottak, boldogok, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti-, társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre és szociálisan hátrányos helyzetűekre. A családi nevelést kiegészítve felkészítjük őket az iskolai életmódra. Munkánkat, a gyermekvédelmi feladatokat is ellátó kolléga segíti.

A gyerekek napirendjének a kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. Az étkezésekhez kultúrált, nyugodt feltételeket biztosítunk. Kötött illetve kötetlen formában tartjuk a foglalkozásokat. A délelőtt fennmaradó részét lehetőség szerint a szabadban töltjük mozgással. A speciális foglalkozásokat is ekkor tartjuk. Ebéd előtt elcsendesedünk, hálát adunk a megélt élményekért, más-más imaszándékra mondunk rövid imát, fohászt. A pihenési időben nyugalmat, friss levegőt biztosítunk a gyerekek számára.
 Az uzsonna elfogyasztása után mód van még játékra, differenciált egyéni fejlesztésre.

Az egész nevelési éven át, hittan foglalkozásokon vesznek rész a gyerekek, ahol a valláskultúra elemeivel ismerkedhetnek meg hittanár kollégánk segítségével.
Szakképzett óvónőink el tudják látni a gyerekek játékos német nyelvi oktatását is.
A tanév elején felmért szülői igények alapján ingyenes néptánc oktatást biztosítunk és helyet adunk a nevelési időn kívül az intézményben szervezhető térítéses tanfolyamoknak (aerobic, ovis torna).
Az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat szervezünk, máskor speciális nevelési kérdések megvitatására kérünk fel szakembereket. Kulturális szolgáltatásunk a bábszínházi előadások, zenés színházbérlet.
Tanfolyami jellegű az úszás oktatása a nagycsoportos korú gyerekeknek.
 A nevelési időben szervezettek az időszakos templomlátogatások ( Veni Sancte, Gyertyaszentelő, Balázsáldás, Te Deum ).Az egyházi év ünnepeit óvodai- és csoportszinten ünnepeljük meg.
Maradandó élményt nyújt kicsinek és nagynak egyaránt az őszi szőlőünnep és a juniális. Márton napon lampionnal vonulunk a környező utcákon.
A szülők a Szülői Munkaközösség „Tavaszköszöntő” bálján oldottabban találkozhatnak egymással.

Az óvoda a város egész területéről és a városkörnyékről is várja a leendő óvodásokat. Jelentkezési lapok a plébániahivatalokban ill. a Brenner János Óvodában kérhetők.


Fotóarchívum
Képarchívum

Fotóarchívum