Vissza a kezdőlapra
<<< Vissza a kezdőlapra

Szombathelyi Egyházmegye
Brenner János Ált. IskolaBrenner J. Koll.

A papság éve...

A mai evangélium és elmélkedés

Magyar Katolikus EgyházMárcius 15. az oviban

2015-03-16

Nemzeti ünnepünk közeledtével lázas készülődés folyt óvodánkban, hogy méltó módon emlékezzünk meg a szabadságharcról, eseményeiről, hőseiről.
Zászlók készültek festéssel, párták, csákók, dobok vágással, ragasztással. Az óvodai csoportszobák és faliújságok a gyermeki alkotásoktól szépültek, színesek és nemzeti hangulatot hirdetőek lettek.
Az ünnep napján Gyöngyösi Péterné Kemény Katalin irányításával felelevenedtek a szabadságharc hősei, neves alakjai, eseményei. Szóltak a katonadalok, "menetelt az ezred", kiáltásoktól volt hangos a csatatér. Weöres Sándor katonaverse kardvívásra buzdította a gyermekeket, Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét zászlólobogtatás közben kicsik és nagyok együtt szavalták.
Az egész heti készülődés változatos tevékenységei, az irodalmi, zenei művek segítségével megteremtett hangulat, a jelképekkel való ismerkedés, a beszélgetések békéről és szabadságról mind azt a célt szolgálták, hogy már óvodáskorban próbáljuk elhinteni a gyermekekben a magyarságtudatot. Legyenek büszkék arra, hogy magyarnak születtek!
Fotók: Horváth Katalin Tímea, Pintérné László Ildikó, Piriné Németh Eszter

További képek >>>

Horváth K. Tímea, Rábáné M. Rita


Óvodai beiratás!

2015-02-26

A BRENNER JÁNOS ÓVODA (az Egyházmegyei Óvoda jogutódja) a 2015/2016-os tanévre is meghirdeti a leendő óvodás gyermekek beíratását.
Jelentkezési lap...
Ezúttal nem csak a régi helyszínen, a Bem József utcában, hanem a Hollán Ernő utcában (az iskola alsó tagozatának épülete) is indul új óvodai csoport. A beíratás előtt az óvoda szeretettel hívja és várja a leendő óvodás gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt az óvodát és az új csoportokat bemutató programokra. Részletesen lásd a plakáton...

Englert Zsolt - igazgató


Szülőként a Brenner óvodáról

2015-02-11

Szombathelyen van az az óvoda,ahova nyolc évvel ezelőtt elvittem a most 12 éves gyermekemet, majd később három testvérét is.Most már természetesen csak legkisebbel megyünk a játékoknak és a szeretetnek erre a kis szigetére, de ha ő is majd az iskolába megy, a hiánya sokáig meg fog maradni! Szeretném elmondani, hogy miért! Amikor elkezdtük, nekem is minden új volt. Először ment a gyermekem úgy be valahova, hogy én az ajtóból csak néztem után.Nem tudom ki izgult jobban:én,a gyermek,vagy az óvónénik.Mivel a csoport tiszta kiscsoport volt,senkinek nem volt könnyű.A félelmeim hamar eltűntek,amikor éreztem a szeretetet,amivel kézenfogták és bevitték a többi pici közé.Nemsokára önfeledten nyargalt be a társaihoz.Sokszor, amikor mentem érte, alig lehetett hazavinni, mert még nem ért véget a játék, főleg amikor az udvaron lehetett játszani!A vezető óvónő, Marianna néni mindig vidáman fogadta az érkezőket és sokszor láttam, hogy sírós gyerkőcből felelős munkát végző komoly ovis lett azáltal, hogy kapott egy kis figyelemelterelő feladatot! Az első hónap végére az új ovisokat névről ismerte az összes óvónéni,dadus,pedig az óvodába közel 100 kisgyermek jár!Azt gondoltam akkor(és azóta is), hogy lehet ennél szebb óvoda de jobb biztos nincs! Három gyermekem már kimaradt az oviból.Mindhárman más csoportba jártak,más-más óvónők féltő-ügyes kezei alatt tanulták ki az óvódás mesterséget,ki-ki a tehetsége szerint.Az egyik csoport sokat ment,udvarozott,a másik sokat barkácsolt,gyöngyöt fűzött,a harmadikban a játék,verselés és éneklés volt a kedvenc.Játszva tanultak érdekes dolgokat,körtáncokat,mindennapi tevékenységeket. Megtanulták, hogyan kell odafigyelni egymásra,hogyan lehet segíteni a kisebbnek és gyengébbnek, és mindemellett megtanulták,hogy el lehet csendesedni,imádkoztak beteg társukért,családjukért, szép történeteket hallhattak a Bibliából és szentmiséken is együtt énekelhettek.A társakkal együtt töltött évek szép emlékként élnek bennük,a barátságok is sok esetben megmaradtak, hisz együtt mentek tovább az iskolába is!A szülőket is összehozzák a közös programok,mint például a szőlőünnep,a lampionos felvonulás, ünnepek előtti lelki készülődések,juniális, közös éneklések, szülői támogatói bál,ahol van lehetőség a beszélgetésekre, barátságok alakulására. Most már csak a legkisebb ovis.Minden nap tele van élménnyel,lelkesen mondja,kivel játszott aznap,örül a másik örömének,újságolja,hogy aznap kik fújhatták el a gyertyát,kinek volt születésnapja vagy ki jött újra betegség után.Amint belép az ajtón egyből megtalálja a helyét ebben a kis védett univerzumban,átváltozik hercegnővé vagy boltos nénivé, gyorsan egymásra lelnek a pajtásokkal ?fiúkkal,lányokkal egyaránt.Kiegyensúlyozott,figyelmes,boldog és érdeklődő természete nem csak a családi élet hatásának tudható be,hanem ennek a közösségnek,gyerekeknek,felnőtteknek is. Itt,a Brenner óvodában az odafigyelés, az elfogadás és a személyek tisztelete ?legyen az pici vagy nagy,fiatal vagy idős-naponta meglep ebben a sietős és fáradt világban.Tudom,itt fontos az ember,hisz mindig van néhány kedves szó a napi robotba siető,vagy az onnan érkező szülő számára,pedig egy-egy nap az ovisok között biztosan nagyon fárasztó és felelősségteljes!Örökké hálás leszek nekik,mert az emberré válás útjának fontos állomása ez!

További képek >>>

Márovicsné Pék Mónika


Óvodánkról


Új! >>>

Ovis képek a picasa weboldalán >>>

Általános információk

Óvoda nyitogató >>>

Jelentkezési lap letöltése >>>

Friss képek >>>

Archív képek >>>

A Brenner János Óvoda a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ tagintézménye, az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja.
 
Szombathely város északi részén helyezkedik el. Négy csoportjában 100 gyermek van. A csoportokat azonos életkorú gyerekek alkotják. Az épülethez hozzátartozik a mintegy 2500 m2 –es gondozott udvar- mozgásfejlesztő játszótéri eszközökkel. Konyhája saját főzőkonyha. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokhoz külön helyiséget alakítottunk ki.

Az óvoda fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. A város és annak környéke 3-6 éves korú gyermekeit fogadja, biztosítja nevelésüket, hogy legkésőbb 7 éves korukban elkezdhessék az általános iskolát.
Az iskolába beiratkozó gyermekek számára a nevelési elveink folytonosságát a Brenner János Általános Iskola biztosítja. Óvodánkból az általános iskolánkba érkező gyermekek előnyben és fokozott figyelemben részesülnek. Az óvoda és az iskola kapcsolata az óvodás évek alatt is folyamatos.
           
Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom légkörében építsük fel az óvodás korú gyerekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat.

Óvodánk egyházi intézmény, amely katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkezik. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példamutatással adnak át a gyermekeknek, családoknak.

A 3-7 éves korú gyermekeket „Az Óvodai nevelés országos alapprogramja” cél és feladatrendszere alapján neveljük, kiegészítve a keresztény életre való felkészítés megalapozásával. Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban is.
Nevelőmunkánkban fontos a vallásos nevelés mellett az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok fejlesztése

Milyennek szeretnénk nevelni a gyerekeket?
Legyenek kiegyensúlyozottak, boldogok, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti-, társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre és szociálisan hátrányos helyzetűekre. A családi nevelést kiegészítve felkészítjük őket az iskolai életmódra. Munkánkat, a gyermekvédelmi feladatokat is ellátó kolléga segíti.

A gyerekek napirendjének a kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. Az étkezésekhez kultúrált, nyugodt feltételeket biztosítunk. Kötött illetve kötetlen formában tartjuk a foglalkozásokat. A délelőtt fennmaradó részét lehetőség szerint a szabadban töltjük mozgással. A speciális foglalkozásokat is ekkor tartjuk. Ebéd előtt elcsendesedünk, hálát adunk a megélt élményekért, más-más imaszándékra mondunk rövid imát, fohászt. A pihenési időben nyugalmat, friss levegőt biztosítunk a gyerekek számára.
 Az uzsonna elfogyasztása után mód van még játékra, differenciált egyéni fejlesztésre.

Az egész nevelési éven át, hittan foglalkozásokon vesznek rész a gyerekek, ahol a valláskultúra elemeivel ismerkedhetnek meg hittanár kollégánk segítségével.
Szakképzett óvónőink el tudják látni a gyerekek játékos német nyelvi oktatását is.
A tanév elején felmért szülői igények alapján ingyenes néptánc oktatást biztosítunk és helyet adunk a nevelési időn kívül az intézményben szervezhető térítéses tanfolyamoknak (aerobic, ovis torna).
Az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat szervezünk, máskor speciális nevelési kérdések megvitatására kérünk fel szakembereket. Kulturális szolgáltatásunk a bábszínházi előadások, zenés színházbérlet.
Tanfolyami jellegű az úszás oktatása a nagycsoportos korú gyerekeknek.
 A nevelési időben szervezettek az időszakos templomlátogatások ( Veni Sancte, Gyertyaszentelő, Balázsáldás, Te Deum ).Az egyházi év ünnepeit óvodai- és csoportszinten ünnepeljük meg.
Maradandó élményt nyújt kicsinek és nagynak egyaránt az őszi szőlőünnep és a juniális. Márton napon lampionnal vonulunk a környező utcákon.
A szülők a Szülői Munkaközösség „Tavaszköszöntő” bálján oldottabban találkozhatnak egymással.

Az óvoda a város egész területéről és a városkörnyékről is várja a leendő óvodásokat. Jelentkezési lapok a plébániahivatalokban ill. a Brenner János Óvodában kérhetők.


Fotóarchívum
Képarchívum

Fotóarchívum