Vissza a kezdőlapra
<<< Vissza a kezdőlapra

Szombathelyi Egyházmegye
Brenner János Ált. IskolaBrenner J. Koll.

A papság éve...

A mai evangélium és elmélkedés

Magyar Katolikus EgyházSzínpompás lombhullás

2014-11-13

"Színpompás lombhullás" - címmel rajzpályázatot hirdetett a Vas Megyei Szuperinfó, melyre óvodánk Nap csoportjának gyermekei egy őszi fát jelenítettek meg saját tenyér-és talp nyomataikból. Az internet használói között a legnagyobb tetszést ez a pályamunka aratta - a Szuperinfó facebook oldalára feltöltött kép 1600 like-t, szavazatot kapott. Díjunk egy egész napos kirándulás a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba, melyet egy tavaszi időpontban készülünk majd meglátogatni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szavazatokat és megosztásokat, a türelmet és a kitartást, az együtt munkálkodást a Szülőknek, a Családtagoknak, az Ismerősöknek és a Brenneres Kollégáknak, akik hozzásegítették csoportunkat a győzelemhez!

További képek >>>

Horváth Katalin Tímea


Állatok világnapja

2014-10-16

Az Állatok világnapját Magyarországon 1991 óta rendezik meg, azért, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Óvodánkban nagy hagyományai vannak e jeles nap megünneplésének.
A Virág csoportos legkisebbek az ünnep hetében képeskönyveket nézegettek, megkeresték az egyes háziállatok lakóhelyét, kicsinyeiket, táplálékukat a képek segítségével. Állathangokat utánoztak, dalokat énekeltek, mondókákat mondogattak. Minden kisgyermek elhozhatta kedvenc plüssállatkáját otthonról, az állatok bemutatkoztak egymásnak, majd a játszószőnyegen állatkertet építettek a gyermekek nekik. A kiskakas gyémánt fél krajcárja című mese elhangzása után kakaskákat barkácsoltak a kicsik az óvó nénivel színes papírcsíkok felhasználásával. A mozgásos játékok során megismerkedtek a gyermekek a Tyúkanyó és csibéi című játékkal, és szívesen utánozták az állatok mozgását is.
A Nap csoport az Imre család szíves vendéglátásának köszönhetően Bucsuba kirándult, ahol a család házában nyuszit, tengerimalacot, teknősbékát, kutyát láthattak és simogathattak a gyermekek. Nardán pedig a bátor és ügyes ovisok lovagolhattak, lovat etethettek és simogathattak.
A Csillag csoportosok családi program keretében találtak rá Dozmaton, a templom mellett, a dombon arra a kiránduló helyre, ahová ellátogattak a hét során. Egy egyéni gazdálkodó baromfiudvarban tart 9 féle szárnyast, többek között pávát, pulykát, gyöngytyúkot, kacsákat jól megközelíthető, gyermekek számára is belátható helyen. Egy külön karámban szamarat, kecskebakot figyelhettek meg és simogathattak , a legelőn pedig birkákat, kecskéket láthattak épp reggelizés közben a gyermekek, így közelebbről nem, csak távolról lehetett őket csodálni.
Házi kedvenceinket nem csak játékra és saját szórakoztatásunkra lehet használni, hanem munkára is. A Szív csoport jóvoltából óvodánk gyermekei a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Vas Megyei Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága által használt szolgálati kutyával való bemutatót láthattak. Azt, hogy a németjuhász kutya hogyan választja ki több csomag közül, hogy melyikben található cigaretta, illetve a gépjármű melyik részébe rejthették el a kábítószert.
Október első hete az állatok jegyében telt a Brenner Óvodában. A mondókázások, verselgetések, énekelgetések, barkácsolások és kirándulások, programok közben rengeteg információhoz, megtapasztaláshoz juthattak a gyermekek az állatokkal kapcsolatban. A Csendes percek, elmélkedések során pedig megköszöntük Mennyei Atyánknak teremtő szeretetét, hogy elhozta közénk az állatokat.

További képek >>>

Az óvoda dolgozói


Szalonnasütés a Nap csoportban

2014-06-29

A Nap csoportban immár hagyomány, hogy az évet egy jó hangulatú eszem-iszom "bulival" zárjuk le. Nem kell hozzá más, mint szülők lelkes közössége, a gyermekek mosolygó arca, akik "bulizni" szeretnének és a csoportban dolgozó felnőttek helyeslése. Tudjuk, hogy igazi közösség a közös programokon keresztül formálódik, és így megteszünk mindent annak érdekében, hogy szülő, gyermek, család és dolgozó jól érezze magát "óvodai családjában". Ezért aztán június 13-án, pénteken délután az óvodai évet először búcsúztató kiscsoport családjai süteményekkel, gyümölcsökkel, üdítő italokkal és a szalonnasütéshez nélkülözhetetlen kellékekkel felszerelkezve elfoglalta a Brenner Óvoda udvarát. Amíg a tűz égett majd elhamvadt, addig jókat beszélgettünk, játszottunk és gitár kísérettel énekeltünk. Majd szalonnát, virslit, kolbászt, hagymát sütögettünk (akinek nem volt türelme, az félig nyersen eszegette a nyársa tartalmát), nyeltük a könnyeinket a füsttől, jókat nevettünk majd ettünk. Öröm volt látni az óvoda udvarán játszó kis-és nagy gyermekeket, az egymással beszélgető szülőket, érezni a szülők felől a dolgozók felé áradó elfogadást, szeretetet és nagyon reméljük, hogy ezeket az érzéseket a szülők és a gyermekek is érzik a dolgozók felől.
Köszönjük a Nap csoport minden családjának a bizalmat, amivel megajándékoztak bennünk az év során és köszönjük a közösen megélt - átélt programokat, amelyek közel hoztak minden tagot egymáshoz!

Horváth Katalin Tímea
Pintérné Frisch Eszter
Vizserálek Károlyné Anikó
Fotók: Horváth László

További képek >>>

Horváth Katalin Tímea


Óvodánkról


Új! >>>

Ovis képek a picasa weboldalán >>>

Általános információk

Óvoda nyitogató >>>

Jelentkezési lap letöltése >>>

Friss képek >>>

Archív képek >>>

A Brenner János Óvoda a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ tagintézménye, az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja.
 
Szombathely város északi részén helyezkedik el. Négy csoportjában 100 gyermek van. A csoportokat azonos életkorú gyerekek alkotják. Az épülethez hozzátartozik a mintegy 2500 m2 –es gondozott udvar- mozgásfejlesztő játszótéri eszközökkel. Konyhája saját főzőkonyha. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokhoz külön helyiséget alakítottunk ki.

Az óvoda fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. A város és annak környéke 3-6 éves korú gyermekeit fogadja, biztosítja nevelésüket, hogy legkésőbb 7 éves korukban elkezdhessék az általános iskolát.
Az iskolába beiratkozó gyermekek számára a nevelési elveink folytonosságát a Brenner János Általános Iskola biztosítja. Óvodánkból az általános iskolánkba érkező gyermekek előnyben és fokozott figyelemben részesülnek. Az óvoda és az iskola kapcsolata az óvodás évek alatt is folyamatos.
           
Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom légkörében építsük fel az óvodás korú gyerekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat.

Óvodánk egyházi intézmény, amely katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkezik. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példamutatással adnak át a gyermekeknek, családoknak.

A 3-7 éves korú gyermekeket „Az Óvodai nevelés országos alapprogramja” cél és feladatrendszere alapján neveljük, kiegészítve a keresztény életre való felkészítés megalapozásával. Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban is.
Nevelőmunkánkban fontos a vallásos nevelés mellett az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok fejlesztése

Milyennek szeretnénk nevelni a gyerekeket?
Legyenek kiegyensúlyozottak, boldogok, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti-, társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre és szociálisan hátrányos helyzetűekre. A családi nevelést kiegészítve felkészítjük őket az iskolai életmódra. Munkánkat, a gyermekvédelmi feladatokat is ellátó kolléga segíti.

A gyerekek napirendjének a kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. Az étkezésekhez kultúrált, nyugodt feltételeket biztosítunk. Kötött illetve kötetlen formában tartjuk a foglalkozásokat. A délelőtt fennmaradó részét lehetőség szerint a szabadban töltjük mozgással. A speciális foglalkozásokat is ekkor tartjuk. Ebéd előtt elcsendesedünk, hálát adunk a megélt élményekért, más-más imaszándékra mondunk rövid imát, fohászt. A pihenési időben nyugalmat, friss levegőt biztosítunk a gyerekek számára.
 Az uzsonna elfogyasztása után mód van még játékra, differenciált egyéni fejlesztésre.

Az egész nevelési éven át, hittan foglalkozásokon vesznek rész a gyerekek, ahol a valláskultúra elemeivel ismerkedhetnek meg hittanár kollégánk segítségével.
Szakképzett óvónőink el tudják látni a gyerekek játékos német nyelvi oktatását is.
A tanév elején felmért szülői igények alapján ingyenes néptánc oktatást biztosítunk és helyet adunk a nevelési időn kívül az intézményben szervezhető térítéses tanfolyamoknak (aerobic, ovis torna).
Az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat szervezünk, máskor speciális nevelési kérdések megvitatására kérünk fel szakembereket. Kulturális szolgáltatásunk a bábszínházi előadások, zenés színházbérlet.
Tanfolyami jellegű az úszás oktatása a nagycsoportos korú gyerekeknek.
 A nevelési időben szervezettek az időszakos templomlátogatások ( Veni Sancte, Gyertyaszentelő, Balázsáldás, Te Deum ).Az egyházi év ünnepeit óvodai- és csoportszinten ünnepeljük meg.
Maradandó élményt nyújt kicsinek és nagynak egyaránt az őszi szőlőünnep és a juniális. Márton napon lampionnal vonulunk a környező utcákon.
A szülők a Szülői Munkaközösség „Tavaszköszöntő” bálján oldottabban találkozhatnak egymással.

Az óvoda a város egész területéről és a városkörnyékről is várja a leendő óvodásokat. Jelentkezési lapok a plébániahivatalokban ill. a Brenner János Óvodában kérhetők.


Fotóarchívum
Képarchívum

Fotóarchívum